Janny Vader overleden

Op 14 december j.l. is Janny Vader - Nortier overleden.
Echtgenoot Cees runde samen met Janny, zijn eeuwige steun en toeverlaat, vanaf 1980 bowlingcentrum De Kruitmolen in Middelburg.
Het horecagedeelte van het bowlingcentrum werd veelvuldig bezocht door zowel spelers als supporters van Jong Ambon.
Er ontstond zo een band tussen Janny en Cees, en Jong Ambon die nog jaren zou voortduren.

Een bijzondere gebeurtenis was dan ook de viering van het 50 jarig jubileum van Jong Ambon in 2008 dat mede mogelijk werd gemaakt door de inspanningen en bijdrage van Janny en Cees.

Het hoogtepunt was de gezamenlijke trip naar Ambon in juli 2008. Jong Ambon vertrok met 125 personen naar de Molukken. Ook Janny en Cees gingen mee.
Janny vertelde herhaaldelijk dat ze enorm had genoten van de prachtige reis en het verblijf op het eiland Ambon.

Wij herinneren Janny als iemand die voor onze club een plekje had in haar hart.
Wij wensen Cees en de familie heel veel sterkte toe.

Namens het bestuur van Jong Ambon,

Melvin Telussa,
voorzitter.