Contributie

Ook dit seizoen heeft SV Jong Ambon haar contributie wederom niet verhoogd! Download onze contributie informatie.

Download de nieuwsbrief van NIKKI voor alle informatie zoals bijvoorbeeld de inning van de contributiegelden.

Leeftijd

Contributie

Categorie

Per jaar

Per half jaar

Per maand

Tot 13 jaar

€ 120,00

€ 66,00*

€ 11,10*

13 tot en met 17 jaar

€ 150,00

€ 82,50*

€ 13,75*

Vanaf 18 jaar

€ 228,00

€ 123,50*

€ 20,58*

Spelend donateur (lid op KNVB lijst)

€ 120,00

€ 66,00*

€ 11,00*

Donateurschap

€ 60,00

€ 33,00*

€ 5,50*

* Bij een deelbetaling, zijn de administratie kosten van NIKKI in de contributie prijzen verwerkt.

Contributie inning

De contributie inning van SV Jong Ambon verloopt via NIKKI. Leden en of donateurs ontvangen aan het begin van elk seizoen een betaalverzoek via de email of sms.

Betalen kan via IDEAL De contributie kan ook in termijnen betaald worden.

Inschrijfkosten

De inschrijfkosten bedragen eenmalig € 10,00 Aanmelden Aanmelden kunt u allen doen via de website.

Afmelden

Afmeldingen worden alleen in behandeling genomen als deze gedaan zijn via de website. De afmelding dient voor 15 juni van het lopende seizoen binnen te zijn. Bij afmeldingen die na 15 juni maar voor 1 september gedaan worden, brengen wij € 10,00 kosten in rekening. Afmeldingen na 1 september betalen een half seizoen contributie.

Boetes (overtredingen)

Deze worden uiterlijk binnen 2 maanden na de wedstrijddatum geïncasseerd. Hiervan krijgt de betreffende speler ook een betaalverzoek van NIKKI.

Jeugdsportfonds

SV Jong Ambon werkt samen met het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaald ( een groot deel van) de kosten voor het lidmaatschap voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden. Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/ verzorgers minder geld hebben. Het sportjeugdfonds biedt deze kinderen toch een kans hieraan deelt te nemen. Voor sport geeft het Jeugdsportfonds een bijdrage tot maximaal € 225,00 per 12 maanden inclusief eventuele attributen en /of kleding. Voor het lidmaatschap bij SV Jong Ambon geldt een kledingbon van € 70,00 en max. € 150,00 voor de contributie. Voor meer informatie en de spelregels kunt u kijken op de website van het jeugdsportfonds

Overig

Met het aanmelden en lid worden bij SV Jong Ambon, gaat u automatisch akkoord met ons huishoudelijk reglement. Deze vind u elders op onze website.