Contributie

Ook dit seizoen heeft SV Jong Ambon haar contributie wederom niet verhoogd! Download onze contributie informatie.

Download de nieuwsbrief van NIKKI voor alle informatie zoals bijvoorbeeld de inning van de contributiegelden.

LeeftijdContributie 
CategoriePer jaarPer maand
Jeugd t/m 12 jaar€ 135,00€ 12,76*
Jeugd 13 t/m 17 jaar€ 155,00€ 14,21*
Senioren 18+€ 233,00€ 21,00*
Niet spelende leden, maar wel trainen€ 120,00€ 11,00*
Donateurschap€ 60,00€ 5,50*
Niet-spelende kaderleden (o.a. trainers & leiders)€ 0,00€ 0,00

* Bij een deelbetaling, zijn de administratie kosten van NIKKI in de contributie prijzen verwerkt.

Contributie inning

De contributie inning van SV Jong Ambon verloopt via NIKKI. Leden en of donateurs ontvangen aan het begin van elk seizoen een betaalverzoek via de email of sms.

Betalen kan alleen via IDEAL De contributie kan/mag in termijnen betaald worden Nikki brengt hiervoor wel extra kosten in rekening.  Lees daarom goed de eerste email die u van NIKKI ontvangt.

Inschrijfkosten

De inschrijfkosten bedragen eenmalig € 10,00

Aanmelden

Aanmelden kunt u allen doen via de website.

Afmelden

Afmeldingen worden alleen in behandeling genomen als deze gedaan zijn via de website. De afmelding dient voor 15 juni van het lopende seizoen binnen te zijn. Bij afmeldingen die na 15 juni maar voor 1 september gedaan worden, brengen wij € 10,00 kosten in rekening. Afmeldingen na 1 september betalen een half seizoen contributie.

Boetes (overtredingen)

Deze worden uiterlijk binnen 2 maanden na de wedstrijddatum geïncasseerd. Hiervan krijgt de betreffende speler ook een betaalverzoek van NIKKI.

Jeugdsportfonds

SV Jong Ambon werkt samen met het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaald ( een groot deel van) de kosten voor het lidmaatschap voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden. Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/ verzorgers minder geld hebben. Het sportjeugdfonds biedt deze kinderen toch een kans hieraan deelt te nemen. Voor sport geeft het Jeugdsportfonds een bijdrage tot maximaal € 225,00 per 12 maanden inclusief eventuele attributen en /of kleding. Voor het lidmaatschap bij SV Jong Ambon geldt een kledingbon van € 70,00 en max. € 150,00 voor de contributie. Deze kunt u inleveren bij de club als u kleding via de website wilt bestellen.

Voor meer informatie en de spelregels kunt u kijken op de website van het jeugdsportfonds:

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor- ouders

* Let op dat u de aanvraag hiervoor tijdig doet.

Schorsing

Bij schorsing door wat voor reden dan ook, blijft u betalingsverplichting van kracht.

Betalingsverplichting

Met u aanmelding via onze website, om lid te worden bij SV Jong Ambon, gaat u automatisch akkoord met onze contributie voorwaarden en ons huishoudelijk reglement. Deze kunt u vooraf lezen en vindt u elders op onze website.

Vragen / contact

Voor vragen over betalingen / contributie  dient u altijd eerst contact op te nemen met Nikki. 
Voor overige vragen of Francis Latusia tel: 06-18557372 of via de email contributie.svja@gmail.com