Procedure afgelastingen

  1. KNVB
    Algehele afgelasting. Indien een hoog percentage van sportcomplexen uitvalt, is er sprake van een algehele afgelasting door de KNVB. Meestal een dag vóór de wedstrijden is dit op NOS Teletekst pagina 603 te lezen & Omroep Zeeland Teletekst 602. Let wel ? op het verschil tussen district Zuid I en landelijk en tussen de A en B Categorie.
  2. Consul.
    Afgelasting van één of meerdere speelvelden op ons sportcomplex. Een consul is benoemd door de KNVB. De consul controleert namens de KNVB de speelvelden op tal van zaken. Natuurlijk allereerst de bespeelbaarheid, maar bijvoorbeeld ook de belijningen, de netten, enz. (uitgangspunt hierbij is: kunnen KNVB-leden vandaag veilig en verantwoord hun officiële wedstrijden spelen). De consul heeft contact met andere betrokkenen die, vanuit hun verantwoordelijkheid, mede de staat van de velden bekijken. Dit zijn de contactpersoon van de gemeente (als eigenaar van de velden) en de regioconsul van de KNVB. Als er op het complex wordt gevoetbald gebeurt dit dus met toestemming van de KNVB, gemeente en consul. De keuring van de velden vindt 's morgens vroeg plaats in indien de situatie daartoe aanleiding geeft, later op de dag nog eens, bij voorkeur om 12.00 uur. Staat er niets op teletekst, dan is het dus mogelijk dat de consul alsnog jouw wedstrijd heeft afgelast. Bij twijfel, bel je leider om er zeker van te zijn of jouw wedstrijd doorgaat. Ook op de website van de SV Jong Ambon staan de afgelastingen vermeld.
  3. Scheidsrechter
    Afgelasting van de wedstrijd. De scheidsrechter kan voor aanvang van de wedstrijd het speelveld alsnog afkeuren. Zelfs tijdens de wedstrijd kan de scheidsrechter de wedstrijd staken of afgelasten indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken. Dus de scheidsrechter is de eindverantwoordelijke. en dat is maar goed ook, want hoe de beslissing ook uitvalt, er blijven altijd voor- en tegenstanders.