Bestuur SV Jong Ambon stelt Hadi Hasjim aan als (interim-)secretaris/bestuurslid vereniging

In de afgelopen week heeft het bestuur van SV Jong Ambon Hadi Hasjim aangesteld als interim-secretaris van de vereniging.

Bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering op 31 mei 2024 willen wij graag een nieuwe secretaris voorstellen. Kandidaten kunnen hun interesse voor deze rol kenbaar maken bij de voorzitter. Tot en met de ALV zal de functie van secretaris ad-interim ingevuld worden door Hadi Hasjim. Hadi is inmiddels bekend met de bestuurlijke taken van de secretaris die door Melvin Telussa en Peter Visser aan hem worden overgedragen. Hadi heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van secretaris. 
Het bestuur zal Hadi Hasjim dan ook voordragen als kandidaat tijdens de eerstvolgende ALV.

Namens het bestuur

Melvin Telussa