Aankondiging ALV, vrijdag 31 mei 2024, 19.30 uur

Op vrijdag 31 mei 2024, aanvang 19.30 uur, zal in het clubgebouw van Jong Ambon de Algemene Ledenvergadering van dit jaar weer plaatsvinden. Tijdens de ALV worden een hoop
belangrijke dingen over het beleid van Jong Ambon besproken. Ook is dit de kans om jouw
mening te geven over Jong Ambon en nieuwe ideeën in te brengen.

Aan de orde komen o.a. :

● Bestuurswisselingen
● Evenementen 2024
● ZM2 | SVJA2 zaterdag
● Start Vreedzame Club 2024
● Indeling Teams seizoen 2024 – 2025
● SVJA | AMBON 2025

Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld.

Aanmelden kan door te mailen naar bestuur@jongambon.com

Het bestuur van SV Jong Ambon stelt de aanwezigheid van alle leden, ouders van leden en vrijwilligers zeer op prijs!

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur SV Jong Ambon