Organisatie

Bestuur (bestuur@jongambon.com)

Melvin Telussa

Voorzitter

06-40252934

Does Lilipaly

Secretaris

06-15874568

Peter Hitijahubessy

Wedstrijdsecretaris senioren en Ledenadministratie

06-24802331

Vacant

Penningmeester

Jaco Hitijahubessy

Senioren en Technische zaken

06-15219510

Marcel Leiwakabessy

Jeugdzaken

06-21484572

Organogram

Stichting (stichting@jongambon.com)

Eli Sinay

Voorzitter

Max Liptiay

Penningmeester

Romano Waisapy

Secretaris

Joyce Gaspersz

Algemeen bestuurslid

Organogram