Update kledingsponsor Kappa

Nieuws

Naar aanleiding van ons bericht 10 april jl. inzake de nieuwe kledingsponsor zijn er afgelopen periode veel vragen geweest rondom aanlevering/bestellen van kleding via de nieuwe webshop.

In april 2019 zijn de gesprekken met kleding leverancier Kappa, in de vorm van vertegenwoordiger Jesper de Vlieger, volledig afgerond. Verheugd waren wij te vermelden de komende 3 jaren met een respectabel merk als Kappa in zee te kunnen gaan.
Een van de afspraken welke bij de afronding gemoeid waren, was het lanceren van de webshop. Op woensdag 1 mei 2019 heeft het bestuur van SV Jong Ambon een mooie presentatie hieromtrent gehad tijdens de Belgische Bekerfinale in Brussel.
De verwachting is vanuit Kappa uitgesproken de webshop rond eind mei te lanceren. Even later bleek dat deze datum toch te ambitieus was en is de lancering verplaatst naar het einde van de zomervakantie doch voor de start van het nieuwe seizoen.
Vanuit Kappa hebben wij begrepen dat zij de zomerperiode hebben gebruikt om opnieuw in onderhandeling te treden met hun leverancier. Na een nieuwe evaluatie vanuit Kappa, in augustus, zou de webshop eind september 2019 gelanceerd worden. Inmiddels is het half oktober en wachten wij nog steeds op terugkoppeling van Kappa betreffende de onderhandelingen. Desalniettemin betekend dit dat wij als vereniging nog steeds wachtende zijn op de gepersonaliseerde webshop en (een deel van) door ons bestelde producten. Wij vragen jullie, de leden, begrip te tonen en nog heel even geduld te hebben.

Wij als bestuur betreuren het dat de verse vernieuwde samenwerking met een nieuwe kledingsponsor moet starten met een zeer lange wachtperiode. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte wat betreft updates hieromtrent.

Tot zover.

Het bestuur Jong Ambon

Voor meer informatie wat betreft kledinglijn klik hier.