Kerstgroet bestuur SV Jong Ambon

Nieuws

We kunnen er niet onderuit. Heel 2020 zal in het geheugen blijven bestaan als het coronajaar. Privé, zakelijk en sportief is alles door het virus gedomineerd. Ik hoop oprecht dat u en uw naasten gespaard zijn gebleven van grote problemen en dat u toch nog enigszins optimistisch naar 2021 kunt kijken. Het vaccin schijnt eraan te komen en we hopen allemaal dat we daarmee de problemen achter ons kunnen laten.

Wat een heftige tijd, iedereen in onze gemeenschap wordt op een of andere manier geraakt door dit vreselijke virus. Hoewel het voetbalseizoen zo langzamerhand als verloren beschouwd mag worden, willen we voor de feestdagen toch graag een positieve boodschap overbrengen. Zoals de premier ook al stelde: ,,We gaan dit ook weer achter ons laten!” Waarbij ik nog wil aanvullen dat we des te meer zullen gaan genieten van de ‘normale’ zaken van het leven, waarvan voetbal natuurlijk een prachtig voorbeeld is.

Het seizoen 2019/2020 werd in maart abrupt onderbroken door de coronacrisis. Geen trainingen en wedstrijden meer en een clubhuis dat niet meer toegankelijk was. Een praatje, drankje en/of hapje met elkaar was niet meer mogelijk. Begin van de zomer hadden we weer wat hoop. Trainingen voor de jeugd konden weer worden gedaan, de vooruitzichten van het weer kunnen voetballen in het nieuwe seizoen 2020/2021 gaf iedereen hoop. Competities, trainingen en voorbereidingen voor het nieuwe seizoen werden in gang gezet.

Na een start van de competitie in september, waar iedereen met vol enthousiasme naar uitkeek, werden de signalen van een tweede coronagolf snel zichtbaar. Dit leidde in eerste instantie tot het verbieden van supporters bij alle wedstrijden en uiteindelijk tot de laatste wedstrijd op 10 oktober. De competities werden stilgelegd tot nader order. Jeugd mocht blijven trainen, maar zonder toeschouwers, en senioren mochten alleen in groepjes van maximaal 4 personen trainen.

Vooruitzichten

Hoe de vooruitzichten zijn voor komende maanden, is bij een ieder nog ongewis. Gaan we in januari weer starten? Gaan we het seizoen nog afmaken of moeten we ons al richten op het seizoen 2021-2022? Allemaal vragen waar we met zijn allen nog geen antwoorden op hebben.

Als vereniging komen wij ook uit een diep dal. Maandenlang ligt ons sportpark er onbespeeld bij. Het doet nog steeds pijn aan de ogen en dit raakt ons hard. Niet alleen hebben we te maken met doorlopende kosten, zoals huur en afdracht van de velden en kosten voor
 het noodzakelijke onderhoud, alsmede de afdrachten aan de sportbonden. Ook zijn veel inkomsten voor de club weggevallen, zoals baromzet, verhuur aan derden en evenementen.

Uiteraard zitten we dan ook met de besturen van SV Jong Ambon en Stichting Jong Ambon niet stil. We onderzoeken de mogelijkheden om een beroep te doen op door de overheid ingestelde noodfondsen; we zijn in gesprek met de gemeente om coulant te zijn met de veldhuur. Ook bij de sportbonden heeft dit de volle aandacht. We verwachten dat dit een deel van de financiële pijn gaat verzachten, maar niet alles.

Contributie

Sommige leden vragen zich natuurlijk af hoe het met de contributie zit. We begrijpen de frustratie: wel betalen, niet spelen, niet trainen, geen gezelligheid! Formeel is er sprake van overmacht: het valt de vereniging niet te verwijten dat we niet kunnen sporten.

Nog belangrijker is dat we een vereniging zijn, een familieclub. Met elkaar en voor elkaar, in goede tijden en slechte tijden. Juist nu hebben we elkaar en de contributie-inkomsten extra hard nodig. We kunnen dan als nette werkgever onze verplichtingen nakomen. We vinden dat we dat niet alleen moeten doen, maar met elkaar. Door de contributiebijdragen van 200 leden spreiden we de gevolgen en kunnen we solidair zijn met iedereen die bij onze vereniging is betrokken en voor hun inkomen in meer of mindere mate afhankelijk zijn van Jong Ambon. We vertrouwen op jullie begrip en steun.

De Algemene Ledenvergadering en het Oliebollentoernooi kunnen helaas niet doorgaan. Zeer spijtig, omdat wij juist in deze tijd veel behoefte hebben om bij elkaar te komen voor een gezellig samenzijn. Het is helaas niet anders. Ook de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in januari kan hoogstwaarschijnlijk niet plaatsvinden.

Tenslotte

We zijn ervan overtuigd dat we dit als vereniging kunnen doorstaan, sportief, organisatorisch en financieel. Dit kan alleen maar dankzij zeer betrokken leden, ouders, vrijwilligers, sponsors, huurders, leveranciers en de Gemeente Middelburg, die ons allemaal
 een warm hart toedragen.

Ik eindig dan ook met mijn dank uit te spreken aan iedereen die heeft aangegeven een steentje bij te willen dragen om de vereniging te helpen en te ondersteunen. Als besturen waarderen wij dat zeer.

De kerstdagen zullen anders dan anders zijn; kleiner, in beperkte kring met directe familie of goede vrienden. Misschien minder uitbundig maar wellicht kwalitatief beter, met een groot gevoel van samenhorigheid. De maatregelen zijn gericht op onze veiligheid, zodat velen van ons gezond 2021 ingaan, met wellicht een vaccin dat ons weer de vrijheid geeft om onze zo geliefde sport zonder beperking te beoefenen.

De besturen van SV Jong Ambon en Stichting Jong Ambon wensen u allen fijne feestdagen en een goed en gezond 2021 toe.

Namens de besturen,

Melvin Telussa

voorzitter SVJA