Jacco Telussa nieuwe kantinebeheerder SV Jong Ambon

Nieuws

Jelmer Pasveer is vertrokken naar Zeelandia Middelburg. Jelmer was naast selectiespeler van SVJA 1 ook beheerder van de kantine. Voetballen bij Zeelandia Middelburg en kantinebeheerder zijn bij SV Jong Ambon was niet te combineren.  

Dus moest de club op zoek naar een vervanger voor Jelmer. En dat is gelukt: Jacco Telussa heeft er zin in om samen met alle andere barvrijwilligers er een mooi seizoen van te gaan maken.

Jacco wordt wel nog steeds bijgestaan door Kelly de Gelder die de planning voor wat betreft indelen vrijwilligers voornamelijk voor haar rekening zal nemen.

In deze functie heb jij de verantwoordelijkheid voor het op adequate en professionele wijze laten functioneren van de kantine.

Wensen

Inmiddels is de kennismaking met groot gedeelte van de  barvrijwilligers achter de rug.  Die avond werd er van gedacht gewisseld en te horen hoe zij het graag zouden zien. Maar we krijgen ook graag input van jullie als leden, over wat de wensen zijn en wat beter of anders kan. Mogelijk is er behoefte om ook andere dingen te organiseren, zoals een kaart- of darttoernooi, een feestavond, of waar maar behoefte aan is.

Om te zorgen dat de kantine weer een goede bezetting heeft en altijd open kan, zijn er meer vrijwilligers nodig die een bardienst willen draaien. We zijn heel blij dat een aantal vaste medewerkers blijft! Mocht je zin hebben om het team te komen versterken, neem dan contact met een van ons op!

Goed draaiende

Zoals iedereen weet was vanwege alle maatregelen rondom de Corona de kantine al maanden gesloten. We hebben er zin in om nu het weer mag, de kantine weer goed draaiend te krijgen. Dat het een plek wordt waar iedereen graag komt, en waar dingen georganiseerd worden waar de leden behoefte aan hebben. Wij kijken ernaar uit jullie te ontmoeten!

Heb je tips of wil je anderszins reageren, bel of mail ons:

Jacco Telussa 06 53 888 787 - clubhuis@jongambon.com

Wanneer iemand de kantine wil huren, of wanneer bijvoorbeeld leiders/trainers gebruik willen maken van de kantine voor vergaderingen etc, dan gaat dat via Jacco . Er wordt dan in overleg met hem gezorgd voor het agendabeheer, het openen/afsluiten en de barbezetting.

Wij wensen Jacco heel veel succes en kijken uit naar een mooie langdurige samenwerking.

Het bestuur