HERINNERING Algemene Leden Vergadering

Nieuws

TER HERINNERING; 

 

Geachte leden, 

 

Gezien de vele gebeurtenissen van het afgelopen jaar heeft de Algemene Leden Vergadering even op zich laten wachten. Desalniettemin is het meer dan noodzakelijk dat jullie aanwezigheid zeer gewenst is tijdens de Algemene Leden Vergadering van aankomende zaterdag 12-05-2018.

 

Via de mail willen wij jullie oproepen om in grote getalen aanwezig te zijn! 

 

Wij hebben de notulen van de vorige ALV in de mail , die jullie vandaag hebben ontvangen, bijgevoegd, mochten er hierover vragen/op- en of aanmerkingen zijn dan horen wij deze graag. Dit kan vooraf middels een email naar bestuur@jongambon.com of tijdens de ALV. Mocht je dit tijdens de ALV willen bespreken, wees dan op tijd! 

 

 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

ZATERDAG 12-05-2018

AANVANG; 19:00

LOCATIE; CLUBHUIS SVJA

 

Het bestuur van SV Jong Ambon stelt de aanwezigheid van alle leden zeer op prijs!