Bijzondere Algemene Leden Vergadering en BBQ !

Nieuws

Beste leden, ouders en verzorgers,

Middels deze weg laten wij u weten dat SVJA een bijzondere Algemene Leden Vergadering heeft op 

Vrijdag 3 juli om 19.30 uur.

Agendapunten zijn:
- Bestuur/ Stichting
- Compensatie contributie

Hieraan voorafgaand organiseert de activiteitencommissie een BBQ waar u zich voor op kunt geven.
De BBQ is onder voorbehoud van de wettelijke regelgeving die in de laatste week van juni bekend gemaakt zullen worden.

Zowel de BBQ als ledenvergadering zullen buiten plaatsvinden met het oog op de corona regels.

Zie ook de bijgaande flyer.