Aankondiging nieuw bestuur

Nieuws

Beste leden,

Na een turbulente periode zijn wij verheugd jullie te melden dat zowel de Vereniging als de Stichting van Jong Ambon op 1 zetel na, een voltallig bestuur heeft. 

Zoals jullie weten bestaat het verenigingsbestuur uit de volgende leden:

Voorzitter: Melvin Telussa
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Francis Latusia
Jeugdzaken en Technische zaken: Jaco Hitijahubessy
Wedstrijd secretaris / leden administratie: Peter Hitijahubessy
Senioren en Technische zaken: Marcel Leiwakabessy

Behoudens de bovenstaande namen kunnen wij de volgende namen toevoegen aan het Stichtingsbestuur:
 
Voorzitter: Lyanne Telussa
Secretaris: Maurits Sep
Penningmeester: Francis Latusia

Wij hopen hiermee dat de bestuurlijke rust binnen de club zal terug keren. Veel dank gaat uit naar de personen die zich de afgelopen maanden hebben ingezet om de lopende zaken ter hand te nemen.
Het nieuwe bestuur zal zich inzetten om het goede beleid van de club voort te zetten.