Aankondiging nieuw bestuur

Nieuws
Beste leden,
 
Na een turbulente periode zijn wij verheugd jullie te vermelden dat zowel de Vereniging als de Stichting van Jong Ambon een voltallig bestuur heeft.

Zoals jullie weten bestaat het verenigingsbestuur uit de volgende leden;

Voorzitter; Melvin Telussa
Secretaris; Does Lilipaly
Penningmeester; Edwin Ruisch
Jeugdzaken; Marcel Leiwakabessy
Wedstrijd secretaris / leden administratie ; Peter Hitijahubessy
Senioren en Technische zaken; Jaco Hitijahubessy

 

Behoudens de bovenstaande namen kunnen wij de volgende namen toevoegen aan het Stichtingsbestuur;

 

Voorzitter; Eli Sinay
Secretaris; Romano Waisapy
Penningmeester; Max Liptiay
Algemeen bestuurslid; Joyce Gaspersz

Met deze mensen zullen wij zorgen dat wij een omgeving creëren waarbij wij de sport centraal stellen én de identiteit van de club waarborgen.

 

Met sportieve groet,

Het bestuur van Jong Ambon