Nieuw verenigingsbestuurslid: Francis Latusia

Nieuws

Wij zijn verheugd te vermelden dat per heden wij een nieuw verenigingsbestuurslid mogen aankondigen in de persoon van Francis Latusia. Francis heeft zich eerder ingezet onder het vorige bestuur als penningmeester, binnen het huidige bestuur zal Francis zich wederom inzetten voor het verenigingsbestuur van SV Jong Ambon. Zij zal zich richten op algemene bestuurstaken, contributiezaken en de activiteitencommissie.

Haar aanwezigheid is niet weg te denken bij verschillende activiteiten welke worden georganiseerd. Daarnaast weten vele van jullie dat wij (red. SV Jong Ambon) per begin van het seizoen zijn overgestapt naar een nieuwe betaalwijze t.w. NIKKI online. Om dit te kunnen bewerkstelligen diende er structuur te worden aangebracht in een enorme brei aan verschillende lijsten. Francis heeft dit samen met Joyce Gaspersz (algemeen bestuurslid stichting, contributiezaken en activiteitencommissie) opgepakt, beide dames hebben vele uren gespendeerd aan het uitspitten/uitzoeken hiervan, wat heeft geresulteerd in een nieuwe accurate lijst met een betaalpercentage van 95%.

Wij verwelkomen Francis graag binnen ons bestuur en wensen haar veel succes!