Bericht van de voorzitter!

Nieuws

Beste SVJA -leden, ereleden, sponsors en sympathisanten,

Na een moeilijke paar maanden krabbelt de maatschappij weer op. Ik hoop oprecht dat u bespaart bent gebleven van ongelukken als gevolg van het virus en dat u zowel zakelijk als privé in goede gezondheid het leven verder kunt vervolgen.

Voor wat de vereniging betreft komen wij ook uit een diep dal. Wekenlang lag ons sportpark er onbespeeld bij. Het deed bijna pijn aan de ogen. Maar gelukkig zijn inmiddels de trainingen hervat en mag ook de kantine per 1 juli weer open.

Als vereniging raakt ons dit hard. Niet alleen hebben we te maken met doorlopende kosten, zoals huur en afdracht van de velden en kosten voor het noodzakelijke onderhoud, alsmede de afdrachten aan de sportbonden. Ook zijn veel inkomsten voor de club weggevallen, zoals baromzet, verhuur aan derden en evenementen. Uiteraard zitten we dan ook met alle besturen niet stil. We onderzoeken als vereniging de mogelijkheden om een beroep te doen op het door de overheid ingestelde noodfonds; we zijn in gesprek met de gemeente om coulant te zijn met de veldhuur. Ook bij de bonden (hockey, voetbal, tennis en biljart) heeft dit de volle aandacht. We verwachten dat dit een deel van de financiële pijn gaat verzachten, maar niet alles.

Contributie

Sommige leden vragen zich natuurlijk af hoe het met de contributie zit. We begrijpen de frustratie: wel betaald, niet spelen, niet trainen, geen gezelligheid!

Formeel is er sprake van overmacht: het valt de vereniging niet te verwijten dat we niet kunnen sporten.

Nog belangrijker is dat we een vereniging zijn, een familieclub. Met elkaar en voor elkaar, in goede tijden en slechte tijden. Juist nu hebben we elkaar en de contributie-inkomsten extra hard nodig. We kunnen dan als nette werkgever onze verplichtingen nakomen. We vinden dat we dat niet alleen moeten doen, maar met elkaar. Door de contributie bijdragen van 200 leden spreiden we de gevolgen en kunnen we solidair zijn met iedereen die bij onze vereniging is betrokken en voor hun inkomen in meer of mindere mate afhankelijk zijn van SV Jong Ambon. We vertrouwen op jullie begrip en steun.

Bestuur

De leden van SVJA zijn op de afgelopen ALV op de hoogte gebracht van de problemen binnen het bestuur. “De achterliggende periode is bestuurlijk gezien een hectische en vervelende periode geweest. De voor een goede samenwerking vereiste onderlinge klik bleek niet of onvoldoende aanwezig te zijn. ” In de afgelopen weken hebben zowel algemeen bestuurslid Joyce Gaspersz ( einde bestuurstermijn van 3 jaar ) als Secretaris SVJA Does Lilipaly hun bestuursfuncties neergelegd.

Het bestuur heeft secretaris van de Stichting SVJA Romano Waisapy met onmiddellijke ingang van zijn taken ontheven, dit om de continuïteit van de vereniging niet in de weg te staan.

De overige bestuursleden beraden zich op de ontstane situatie en zullen uiteraard direct aan de slag gaan om de ontstane vacatures op zo kort mogelijke termijn, al dan niet tijdelijk, in te vullen.

Tenslotte

We zijn ervan overtuigd dat we dit als vereniging kunnen doorstaan, sportief, organisatorisch en financieel. Dit kan alleen maar dankzij zeer betrokken leden, ouders, vrijwilligers, sponsors, huurders, leveranciers en de Gemeente Middelburg die ons een warm hart toedragen. Ik eindig dan ook met mijn dank uit te spreken aan iedereen die heeft aangegeven een steentje bij te willen dragen om de vereniging te helpen en te ondersteunen. Als besturen waarderen wij dat zeer.

Namens het bestuur,
Melvin Telussa
Voorzitter SV Jong Ambon

Laten we hopen dat we elkaar weer snel op en rondom de velden kunnen spreken. Ik kijk er naar uit.