ALV 2020 tot nader order uitgesteld

Nieuws

De Algemene Leden Vergadering (2020) van SV Jong Ambon, die oorspronkelijk in de maand november stond gepland, is tot nader order uitgesteld.

Het zal voor u geen verrassing zijn dat de recent door de overheid genomen maatregelen hiertoe aanleiding zijn. Dit uitstel betekent overigens geen afstel, aangezien wij de verplichting hebben deze vergadering voor onze leden ergens in de komende maanden uit te schrijven.

Zodra er een geschikte en geoorloofde datum gevonden wordt en het voor ons ook duidelijk is op welke manier wij deze gaan houden, zal dit tijdig en op de bekende wijze aan de leden worden meegedeeld.

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur SV Jong Ambon