Aanvullende informatie contributie inning 2019-2020

Nieuws

Beste leden,

Allereerst hoopt het bestuur van SV Jong Ambon dat het goed gaat met jullie familie, kinderen en jullie zelf. Uiteindelijk is gezondheid het belangrijkste wat er is.

Het coronavirus heeft ons allen in zijn greep, waar we niet aan ontkomen met alle gevolgen vandien zowel op sportief als financieel gebied voor onze vereniging SV Jong Ambon.

Het bestuur van SV Jong Ambon heeft in overleg met de KNVB besloten om ondanks dat de competitie gestopt is de contributie te blijven innen voor de leden van SV Jong Ambon.

Voor de leden die opzeggen blijft van kracht dat de volledige contributie betaald dient te worden. 

Wij begrijpen en zijn ons zeer bewust dat dit een zeer bijzondere beslissing is echter ondanks het feit dat SV Jong Ambon aan het opkrabbelen is (financieel) kan het uitblijven van de nog te ontvangen contributie huidige seizoen ongekende gevolgen hebben voor het bestaan van de SV Jong Ambon.

Wij willen daarom een beroep doen op jullie loyaliteit en solidariteit voor SV Jong Ambon om de club door deze zware crisis heen te loodsen.

Er zal voor het aankomende seizoen (2020-2021) naar een tegemoetkoming gekeken worden voor de leden met betrekking tot de contributie. Een tegenmoetkoming kan zijn een percentage korting op je contributie.

Samen als één zullen we ook deze crisis het hoofd bieden en overwinnen.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur SV Jong Ambon