Bestuur & Management

Bestuur (bestuur@jongambon.com)

Melvin Telussa

Voorzitter

06-40252934

Peter Visser

Secretaris

06-28703155

Peter Visser

Wedstrijdsecretaris senioren en Ledenadministratie

06-28703155

Francis Latusia

Penningmeester

Jaco Hitijahubessy

Jeugdzaken en Technische zaken

06-15219510

Marcel Leiwakabessy

Senioren en Technische zaken

06-21484572

Organogram

Stichting (stichting@jongambon.com)

Lyanne Telussa

Voorzitter

Francis Latusia

Penningmeester

Maurits Sep

Secretaris

Organogram