Algemene Ledenvergadering Woensdag 31 juli 2013

Zoals eerder vermeld op deze site vindt er op woensdag 31 juli a.s. om 20.00 uur een Algemene Ledenvergadering plaats in het clubhuis aan de Kruitmolenlaan. De huidige stand van zaken omtrent de verhuizing en alle recente ontwikkelingen omtrent het nieuwe clubhuis zullen de voornaamste onderwerpen zijn van deze Ledenvergadering.

Gezien het belang van het onderwerp, doet het Bestuur van SVJA een dringend beroep op ALLE LEDEN en OUDERS VAN DE JEUGDLEDEN om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering. Er zullen zaken besproken worden en evt. besluiten genomen moeten worden die voor alle leden en voor SV Jong Ambon van groot belang zijn!

Daarom nogmaals het verzoek aan  ALLE LEDEN en OUDERS VAN DE JEUGDLEDEN om vooral aanwezig te zijn op woensdag 31 juli a.s.!

Wij hopen u in groten getale te mogen begroeten.

 

Het Bestuur

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Switch to our mobile site