Melvin Telussa voorzitter Jong Ambon

Melvin Telussa is de nieuwe voorzitter van Jong Ambon. Hij volgt Jeremy Latumeten op, die tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 juni is afgetreden. Does Lilipaly neemt de functie over van Eldridge Pentury als nieuwe secretaris. Jaco Hitijahubessy gaat zich binnen het bestuur bezighouden met de ‘senioren en technische zaken’. Op 7 juni stemden de leden vóór het aantreden van de nieuwe bestuursleden. In onderling overleg zijn nu de functies verdeeld.

Het bestuur bedankt Jeremy en Eldridge voor hun jarenlange inzet als bestuurslid.

Nieuwe bestuurssamenstelling:

  • Melvin Telussa – voorzitter
  • Does Lilipaly – secretaris
  • Edwin Ruisch -penningmeester
  • Peter Hitijahubessy- wedstrijdsecretaris/ledenadministratie
  • Marcel Leiwakabessy – jeugdzaken
  • Jaco Hitijahubessy – senioren & technische zaken

Switch to our mobile site