Nieuwe datum ALV: 7 juni 2017

Wegens een te lage opkomst is er vanavond niet gestemd tijdens de Algemene Ledenvergadering. Zoals de statuten voorschrijven is de ALV met als enige agendapunt ‘bestuursverkiezingen’ daarom verschoven. De nieuwe datum luidt: woensdag 7 juni 2017, aanvang 20.00 uur. Ongeacht het aantal leden dat komt, wordt dan gestemd.

Zoals eerder gemeld treden Jeremy Latumeten (voorzitter) en Eldridge Pentury (secretaris) af. Jaco Hitijahubessy, Does Lilipaly en Melvin Telussa hebben zich kandidaat gesteld.

 

Switch to our mobile site