Agenda Algemene Ledenvergadering 1/3

De Algemene Ledenvergadering die aanvankelijk gepland stond voor vrijdag 24 februari is verplaatst. De nieuwe datum is woensdag 1 maart. Aanvang: 20.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Notulen vorige vergadering
  3. Financiële jaarcijfers 2015-2016
  4. Contributie
  5. Bestuursverkiezingen
  6. Vrijwilligersbeleid
  7. Evenementen
  8. Rondvraag

 

Switch to our mobile site